El programa Qualitat Lluçanès s’orienta a millorar la qualitat de les persones que viuen i treballen al Lluçanès, treballant conjuntament amb les persones, les empreses, i les administracions públiques del territori.

El Punt de Defensa dels Drets Laborals del Lluçanès (PDDLL) és un servei del programa Qualitat Lluçanès. Aporta informació, assessorament i sensibilització, a les empreses, persones treballadores per compte pròpia, i persones treballadores residents i que treballen al Lluçanès davant possibles situacions de precarietat laboral, dubtes sobre la seva relació laboral o els drets i deures que té com a persona treballadora.

SERVEIS QUE OFERIM

– Informació personalitzada per resoldre dubtes concrets: condicions del contracte de treball, condicions salarials, diferents situacions d’acomiadament, altres.
– Sensibilització i difusió de coneixement sobre temes generals: interpretació de la nòmina, interpretació del contracte laboral, drets i deures de les persones treballadores, treballar sense contracte, altres.
– Assessorament inicial a petits negocis per a la contractació de qualitat.
– Assessorament especialitzat en temes laborals.
– Assessorament especialitzat en temes d’inserció laboral de persones estrangeres.

CONTACTAR AMB EL PDDLL

Davant de qualsevol dubte o consulta sobre la teva relació laboral i les accions per protegir els teus interessos i drets com a persona treballadora, així com altres qüestions prèviament descrites, pots contactar amb el Punt de Defensa Laboral del Lluçanès (Servei d’Ocupació del Lluçanès):

  • A través del telèfon: 938880050.
  • Per correu electrònic: ocupacio@consorci.llucanes.cat / insercio@consorci.llucanes.cat.

DRETS I DEURES DE LES PERSONES TREBALLADORES

DRETS I DEURES DE LES EMPRESES

REGULACIÓ LEGAL DEL MÓN LABORAL

TAMBÉ ET POT INTERESSAR…