Programa de prevenció de drogodependències que inclou xerrades, tallers per joves, adolescents, famílies i professionals.