Espai estable i sostenible de participació, creació i treball en comú per desplegar polítiques públiques de Joventut a Osona amb una mirada inclusiva.

Persones destinatàries: joves situats en diferents eixos de diversitat (territori, gènere, interessos, origen, creences, identitat/orientació sexual, diversitat funcional…).

Més informació en aquest enllaç.