Suport en la difusió i organització de curses de muntanya, calendari conjunt de curses de muntanya del Lluçanès, optimització de recursos, etc.