LEADER és el nom de las successives iniciatives comunitàries de desenvolupament rural de la Unió Europea a través de les quals s’estableixen ajudes destinades a fomentar l’activitat econòmica, les TIC i la creació d’ocupació en el món rural. Amb col·laboració amb l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central, s’ofereix un servei d’assessorament tècnic a empreses i emprenedors per informar-los dels ajuts i valorar la idoneïtat i elegibilitat de despeses associades als projectes susceptibles de ser beneficiaris dels ajuts.

Podran beneficiar-se dels ajuts les empreses del Lluçanès que realitzin inversions elegibles d’un mínim de 12.000,00 euros, sense IVA, en projectes viables econòmica, tècnica i legalment, La sol·licitud s’haurà de presentar abans de realitzar-se qualsevol inversió, i l’import de l’ajut podrà ser fins al 40% de les despeses elegibles.

Fes la presol·licitud per als ajuts LEADER 2024 en aquest enllaç.

Per a qualsevol aclariment i/o dubte, us podeu posar en contacte amb nosaltres: empresa@consorci.llucanes.cat

Enllaços