Des del projecte de patrimoni i turisme del Consorci del Lluçanès s’ha donat suport en la elaboració dels continguts, la coordinació i el seguiment dels nous materials turístics: mapes dels termes municipals i plànol de carrers, així com elements patrimonials, culturals, itineraris excursionistes i medi natural de cada un dels municipis.
D’aquesta manera, els ajuntaments han pogut ordenar continguts i visibilitzar els elements patrimonials i turístic i a més, disposaran de materials per als seus visitants.
En els fulletons hi consta un mapa del terme municipal, un carrerer dels nuclis de població, la informació dels principals equipaments municipals, les cases de turisme rural, els comerços, indústria, serveis municipals, etc. Així mateix també s’hi reflecteixen els principals punts d’interès patrimonial i cultural, itineraris, les principals fires i festes del municipi, una descripció dels principals atractius, la situació, la fauna i vegetació, i informació de l’ajuntament, del consorci del Lluçanès (horaris d’atenció i situació) i com arribar al municipi.
Olost:

Oristà:

 
Sant Feliu Sasserra:

Comparticions