Des del Consorci del Lluçanès s’ha fet arribar al sector turístic del Lluçanès el Decàleg de Bones Pràctiques turístiques.

El Decàleg de bones pràctiques (elaborat i consensuat amb el sector turístic del Lluçanès) consta de diverses recomanacions per tal de sensibilitzar i conscienciar a les persones que visiten el territori de practicar un turisme responsable: gaudir del Lluçanès sense perjudicar a la gent que hi viu i hi treballa, respectar l’entorn i la natura, conservar el territori, respectar els ramats i els camps, impulsar el comerç local, fer un consum responsable dels recursos, etc.

El Decàleg s’ha imprès amb cartró reciclat (un material més sostenible) i compte amb uns suports per poder-lo col·locar dret sobre un taulell, a recepció, barra, taula, etc. S’ha fet arribar a establiments turístics: allotjaments, bars i restaurants, comerç d’alimentació i empreses d’activitats turístiques. D’aquesta manera es vol fer visible i homogeni a tot el sector les mateixes recomanacions pel Lluçanès.

Comparticions