El 2022 Lluçanès Turisme – Consorci del Lluçanès es va distingir com a destinació en el compromís per a la Sostenibilitat Turística Barcelona Biosphere Sustainable, que atorga l’Institut de Turisme Responsable (RTI),  a través del programa de la Diputació de Barcelona (CSTDBB). RTI és una organització independent amb presència internacional que promou, des de fa més de 20 anys, el turisme responsable a nivell internacional, ajudant a tots els actors implicats en el sector turístic a desenvolupar una nova manera de viatjar i conèixer el territori.

Biosphere és un sistema integral de turisme responsable. El seu segell constitueix una marca de confiança mundial que ajuda a les empreses, consumidors, propietaris i gestors turístics i altres parts interessades a identificar i promoure productes i serveis procedents de proveïdors turístics que alineen la seva gestió i activitat empresarial amb la sostenibilitat.

Una destinació Biosphere a més assegura i garanteix l’existència d’un compromís ferm i una aposta per la millora contínua cap a la sostenibilitat i la lluita contra el canvi climàtic, a través dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides i les Directrius de la Cimera del Clima de París (COP21).

El sistema de certificació del RTI es basa en un conjunt de normes que estableixen uns objectius concrets, identificables i mesurables. El segell Biosphere Destinació és un sistema de mesurament de la sostenibilitat, amb l’objectiu de funcionar com a eina de millora contínua en matèria de sostenibilitat.

L’objectiu del RTI, a través del segell Biosphere Destination, és abordar la sostenibilitat de forma integral i en relació amb els següents àmbits o dimensions de sostenibilitat:

• Medi ambient i Canvi climàtic
• Societat i Cultura
• Governança i economia

Per assolir l’estatus de sostenible, una destinació ha d’adoptar un compromís a favor de la sostenibilitat actuant sobre tres grans àrees: avaluació i millora de les polítiques públiques, implicació del sector turístic a la sostenibilitat de la destinació, i comunicació de les iniciatives i experiències sostenibles.

L’adhesió al Compromís per a la Sostenibilitat Turística de la Destinació Barcelona Biosphere(CSTDBB)  ha estat gràcies al suport de la Diputació de Barcelona, la Cambra de Comerç de Barcelona i Osona Turisme.

 

 

Comparticions