Ahir el matí es va presentar al CCCB l’Aliança per fer possible el projecte Educació 360. Educació a temps complet, amb la Diputació de Barcelona, la Fundació Jaume Bofill i la Federació de Moviments per la renovació pedagògica com a socis impulsors. Hi participen onze ens locals com a experiències de pilotatge local, un d’ells és el Consorci del Lluçanès. Finalment també formen part també d’aquesta aliança xarxes de centres educatius, mestres i professionals, moviments i entitats de lleure, xarxes d’entitats musicals i d’entitats esportives, grups de recerca universitària, xarxa entitats infància i Tercer Sector Social.

El repte és de l’Aliança és que tothom tingui més i millors oportunitats educatives en tots els temps i espais de la seva vida i connectar l’educació i els aprenentatges entre el temps lectiu i el no lectiu. Es vol que cada infant i jove construeixi el seu propi itinerari vital amb equitat i sense exclusions.

Des del Consorci del Lluçanès en el marc del Pla Territorial Educatiu Lluçanès Territori Educador (que s’està desenvolupant des de fa anys amb el suport de la Diputació) aportarà a l’aliança un exemple de treball en xarxa i de coordinació entre pobles i agents educatius a la vegada que ens ofereix l’oportunitat per aprofundir en la idea de l’educació al llarg i ampla de la vida (és a dir, en tots els temps i en tots els espais).

Al llarg d’aquest any hi haurà sessions bimensuals de treball de la xarxa de pilots d’educació amb els 11 ens participants per intercanviar experiències, tractar temes transversals i modelitzar les aportacions específiques.

En les properes setmanes des del Consorci del Lluçanès s’activarà el grup de treball del PTE Lluçanès Territori Educador per tal de consensuar les accions prioritàries pels propers 2 anys. En aquesta trobada s’exposarà a tots els membres el concepte d’Educació 360. Educació a temps complet per tal de dissenyar les accions tenint en compte aquest nou paradigma.

Més informació del programa l’Educació 360. Educació a temps complet

Comparticions