El Consorci del Lluçanès conjuntament amb les AMPA del Lluçanès elaboren una guia d’activitats extraescolars que es realitzen a diferents municipis del Lluçanès i que estan obertes a tothom.

Amb aquesta guia es vol aconseguir ampliar i facilitar el treball de les AMPA per garantir la possibilitat d’aconseguir un mínim d’inscrits en les seves extraescolars per tirar-les endavant i a la vegada fomentar la cohesió entre nens i nenes de diferents pobles del Lluçanès.

Per facilitar que els nens i nenes pugin anar a extraescolars d’altres pobles el Consorci del Lluçanès subvencionarà l’ampliació de l’horari dels monitors cobrint la despesa de 20 minuts extres per facilitar que les extraescolars que a vegades no es poden tirar endavant per falta d’inscrits puguin realitzar-se i no s’hagin d’anular.

Aquesta guia té un format digital per tal de poder-se actualitzar constantment i poder-la consultar a la web del Consorci.

Guia d’activitats extraescolars curs 2018_19

Comparticions