Un total de 20 entrenadors/es dels diferents clubs esportius del Lluçanès han participat dels tallers organitzats dins el projecte Valors Up. Viu l’esport amb l’objectiu de fomentar els valors de l’esport.

Els tallers els han impartit professionals del món de l’esport, el Pere Alastrué (psicòleg de l’esport) i Carles González (professor de l’INEFC de Barcelona) es va treballar la relació dels clubs i entrenadors/es envers les famílies,  la relació amb els àrbitres i també es van fer una formació específica per donar eines i recursos en el procés de la programació en l’ensenyament de l’activitat física i l’esport.

Els tallers s’ha valorat molt positivament per part dels participants i dels clubs, ja que una formació permanent i enriquidora serveix per garantir una qualitat en els serveis que s’ofereixen des dels clubs esportius, prioritzant una formació integral de l’esportista utilitzant l’esport com a eina per a l’educació en valors.

Amb aquests tallers finalitza el projecte Valors Up. Viu l’esport pel curs 2018-2019, com a resum de projecte cal destacar que han participat 202 alumnes de les escoles del Lluçanès amb les xerrades de JOC NET, 66 nois i noies de l’Institut han participat del taller participatiu dels Valors de l’esport i 20 entrenadors/es en els diferents tallers pels professionals de l’esport.

Comparticions