El mes de desembre de 2017, el Consorci del Lluçanès va engegar un curs per obtenir el Certificat de Professionalitat de Neteja d’estris i mobiliari en edificis i locals. Aquesta és una titulació homologada que serveix per treballar en el sector professional de la neteja a tots els països de la Unió Europea.

Durant els 4 mesos que ha durat el curs, i que incloïa formació teòrica i pràctica i pràctiques professionals en empreses del sector, hi han participat un total de 13 alumnes, dos dels quals només han realitzat una part del curs. De les 11 persones que han realitzat tot el curs, 6 han aconseguit feina: 5 d’elles en empreses de neteja. Això significa que aquest curs ha obtingut un 55% d’inserció laboral, i un 83% de la inserció en el sector del qual s’ha fet el curs.

Aquest curs s’ha realitzat a través del SOC (Servei d’ocupació de Catalunya). Això vol dir que aquest organisme ha finançat el curs, així com supervisat que tot s’hagi realitzat segons la qualitat tècnica que requereix aquesta titulació.

L’alumnat ha pogut realitzar les pràctiques en empreses del territori; 4 alumnes s’han quedat treballant en les empreses on han realitzat les pràctiques (67%).

Comparticions