ALPENS

MAS EL GRAELL

El Graell és una masia de grans dimensions ubicada en una vessant del turó als peus del camí ramader central del Lluçanès o Camí Ramader de Marina, formada per diferents volums diversos cossos adossats fruit de les ampliacions fetes al llarg del temps. Destaca una galeria formada per quatre arcs de mig punt separats per pilars de pedra octogonals amb base i capitell motllurats, fruit d’una ampliació del segle XVIII. El Graell destaca per tenir una gran pallissa.

Història

La masia del Graell és una de les més grans i antigues del terme. La masia es troba documentada a finals del segle XV, en el fogatge de 1497, tot i que probablement té uns orígens anteriors. Torna a aparèixer reflectida en la documentació parroquial del segle XVI i en el llibre de consueta de 1638 on es reflecteix un llistat de les cases o famílies que en aquell moment hi havia al poble i al terme parroquial. La construcció actual, però, correspon a una edificació del segle XVII i amb ampliacions al llarg del segle XVIII.

Comparticions