El passat 27 de març, des del projecte de turisme i patrimoni del Consorci del Lluçanès, es va reunir el sector turístic del territori (tant públic, com privat com comunitat local) per encarar el turisme del Lluçanès per als propers anys.

Al voltant de 40 persones relacionades amb el sector turístic (allotjaments, restaurants, espais visitables, serveis turístics, comerços i persones representants del sector de productes agroalimentaris, persones tècniques i polítiques representants de diferents ajuntaments i l’equip tècnic del Consorci del Lluçanès) vam treballar durant més de 2 hores sobre les línies d’acció futura en matèria turística.

Per una banda, es va presentar de la mà de Chias Marketing, tot el pla de màrqueting turístic del Lluçanès treballat durant el 2018. Durant aquest període es van realitzar sessions obertes de treball per anar configurant les accions de creació o millora de productes i les accions de promoció i comunicació que es realitzaran durant els propers anys. Per tant, va ser el moment de presentar-les i compartir-les.

Per altra banda de la mà de la tècnica de turisme i patrimoni del Consorci del Lluçanès, es va poder conèixer les accions que ja s’implementaran durant el 2019, subjectes al finançament.

Per completar la sessió, es va iniciar la Taula de Turisme del Lluçanès, una eina  i instrument de governança turística que permetrà que el sector públic i privat, així com la comunitat local, puguin decidir conjuntament les accions que es realitzaran en matèria turística el Lluçanès durant els propers anys. Aquesta taula servirà per vetllar per la implementació del pla de màrqueting així com crear noves propostes sorgides de les necessitats reals del sector. En la sessió del passat dimecres, es va poder debatre sobre el funcionament, governança, representants i línies d’acció de la taula que iniciarà la primera sessió a principis de maig.

Un bon moment de xarxa i networking entre tots els agents del sector turístic que el Consorci del Lluçanès vol repetir per dinamitzar conjuntament des de totes les veus del sector, el futur del turisme del Lluçanès.

Aquí podeu veure la presentació.

Comparticions