El Consorci del Lluçanès amb el suport de la Diputació de Barcelona i amb la voluntat de desenvolupar una xarxa de petita infància al Lluçanès va impulsar una enquesta a les famílies amb infants de 0 a 6 anys del Lluçanès durant el mes de maig per tal de conèixer i detectar les necessitats i interessos de les famílies.

Es van recollir un total de 78 respostes, les quals representen un 26% del total de famílies amb infants de 0-6 anys del Lluçanès. A l’enquesta es plantejava un llistat de nous serveis dels quals els 3 més prioritzats han estat: espais familiars (espais on poden participar les famílies amb els seus fils i filles amb un educador que planteja una activitat, un taller, etc), biblioteques amb un espai específic per infants de 0 a 6 anys (espai de lectura per a famílies, hora del conte, etc) i espai de joc i jardí obert (aprofitar els patis o jardins de les escoles per obrir-los a les famílies).

Les famílies també van mostrar un gran interès per activitats puntuals (sortides culturals, excursions, etc) i xerrades adreçades a famílies (sobre temes d’interès en la criança).

Per donar resposta a les iniciatives recollides a l’enquesta en aquests moments s’està treballant en un programa d’activitats per a la petita infància, la qual inclourà un taller familiar i una xerrada cada trimestre així com dues sortides familiars al llarg del curs, que es portaran a terme a diferents municipis del Lluçanès.

A partir de setembre, podreu consultar la programació a través de la web i les xarxes del Consorci del Lluçanès.

Comparticions