Dimecres 24 de maig s’han presentat els resultats dels serveis i projectes que el Consorci del Lluçanès ha desenvolupat durant el 2016 al Lluçanès. Així mateix també s’han explicat els projectes que s’estan treballant durant el 2017 i els projectes de futur.

“Per cada € invertit per habitant del Lluçanès n’han retornat 3,64€”

El Consorci del Lluçanès, a partir del 2015 i amb voluntat de vocació comarcal, s’estructura a través de 10 projectes que es porten a terme als diferents municipis: Atenció a les persones, Centre de serveis, Comunicació i TIC, Cultura, esports i joventut, Desenvolupament rural, Educació i formació, Empresa i emprenedoria, Ocupació, Residus i Turisme.

A través d’aquests projectes es desenvolupen serveis i programes als diferents municipis per tal de cobrir les necessitats dels habitants, empreses i pobles i afrontar els reptes territorials amb les peculiaritats i característiques que tenim al Lluçanès.

Durant el 2016 s’ha fet un salt important en desenvolupament d’aquests serveis mancomunats. S’han portat a terme 52 serveis i 48 programes que han beneficiat a un total de 15.254 usuaris.

Podeu consultar els projectes i resultats a la següent Memòria de projectes i resultats 2016

De cara al 2017 es treballa en nous projectes: des de la gestió del material inventariable, la redacció d’un pla de comunicació, projectes per potenciar els valors en l’esport, l’orientació en el medi natural, programes d’ocupació dirigits a joves i dones de més de 50 anys, una deixalleria mancomunada, la recollida de plàstics agrícoles, o altres com la creació d’una oficina de gestió patrimonial, la creació de l’Escola de Música i Arts del Lluçanès, la creació d’una Escola Bressol mancomunada o una xarxa de mobilitat lenta de senderisme i btt.

Tal com ha destacat Isaac Peraire, president del Consorci del Lluçanès “aquests resultats justifiquen el treball conjunt entre municipis, que cal reforçar i el converteix en necessari pel nostre territori per tal de donar serveis a pobles que no els tenien. Treballem per tenir una estructura forta i per això necessitem un ens consolidat”.

 

Comparticions