El Consorci del Lluçanès promourà, a partir d’aquesta tardor, dues exposicions relacionades amb el món rural i la transhumància, on es donen a conèixer tècniques, oficis, patrimoni, història i elements constructius.

Tondre. És una exposició organitzada pel Consorci del Lluçanès per donar a conèixer la tècnica del tondre, l’ofici dels tonedors, les eines utilitzades i els elements relacionats, entorn a l’activitat ramadera i de transhumància al Lluçanès. L’exposició s’organitza amb 3 rollups, sota marc dels camins de transhumància al Lluçanès, i està pensada per poder-la ampliar amb diferents temes específics relacionats.

L’exposició ha comptat amb la col·laboració de l’Arxiu Comarcal del Ripollès, i veïns/es del Lluçanès que han facilitat alguns dels continguts gràfics.

Tot un món de pedra seca. És una exposició pedagògica per al coneixement del patrimoni de la pedra seca formada per vint-i-quatre panells de fusta que expliquen les principals tipologies constructives de pedra seca a casa nostra, les principals tècniques, materials i eines de treball així com altres elements essencials per comprendre aquest patrimoni i la seva importància com a element vertebrador del nostre territori.

L’exposició ha estat adaptada amb continguts propis del territori Berguedà, Osona, Bages i Moianès.

L’exposició ha estat organitzada l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central amb col·laboració amb el grup ADRINOC, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i el Fons Social Europeu.

Portal web: https://totunmondepedraseca.cat/

Les exposicions es podran veure els dies 24, 25 i 28 de setembre a Alpens i el 29 de setembre (matí) a Santa Eulàlia de Puig-oriol (Lluçà), en el marc de les proves pilot de les caminades del Camí Ramader de Marina, que es portaran a terme.

Les exposicions estaran disponibles per poder-la exposar als diferents municipis que la sol·licitin:

  • Exposició Tondre:  Consorci del Lluçanès: turisme@consorci.llucanes.cat
  • Exposició Tot un món de pedra seca: Associació pel Desenvolupament rural de la Catalunya Central sonia@catcentral.cat

Comparticions