Durant el curs 2021-2022 des del Consorci del Lluçanès s’han organitzat diverses activitats esportives per potenciar i promocionar l’esport a les escoles del Lluçanès i a l’Institut Castell del Quer.

Un dels projectes amb que s’ha treballat és Sport Inquiet, que vol donar a conèixer diferents modalitats esportives als nens i les nenes dels cursos de cicle superior i 1r d’ESO per tal de facilitar l’accés a la pràctica esportiva amb activitats diferents, crear nous interessos i promocionar la pràctica esportiva saludable. S’ha realitzat el taller d’Spinning amb un total de 245 alumnes.  Amb aquestes activitats es vol facilitar que descobreixin nous gustos esportius, perdre la por a provar activitats diferents, ampliar l’oferta d’activitats al territori i prevenir l’abandonament de l’esport.

També s’ha realitzat el programa de Valors Up, on es treballa el decàleg del bon esportista i s’explica què és el joc net i el joc brut. Serveix per transmetre empatia entre companys, aprendre a resoldre problemes i conèixer com transmetre els valors positius a través de l’esport. En total han participat 129 alumnes de diferents escoles. Aquest programa s’ha complementat amb una xerrada per pares i mares “El marcador fora de joc” una reflexió per pares, mares, entrenadors/es… sobre els valors de l’esport. Aquesta xerrada es va fer conjuntament amb el FC Pradenc.

Aquest curs s’ha tornat a activar el programa Passegem Junts, s’ha pogut realitzar al municipi de Prats de Lluçanès i a Sant Bartomeu del Grau i han participat un total de 120 persones.

Finalment, també s’ha deixat el recurs de bitlles catalanes a 3 escoles del Lluçanès que han pogut conèixer aquesta modalitat esportiva que està arrelada al territori però que encara cal potenciar.

El curs vinent se seguirà treballant amb tots aquests projectes de forma conjunta amb les escoles i l’institut per seguir potenciant l’esport al Lluçanès.

Comparticions