Per conèixer millor el Blauet


Dimensions: 17 – 19 cm

Hàbitat: Durant el període reproductor viu a rius de curs lent amb aigües permanents netes i a basses poc fondes amb vegetació perimetral. Requereix talussos sorrencs o argilosos per excavar-hi el niu. A l’hivern també viu en grans aiguamolls, sèquies i fins i tot a la costa. Té un vol recte i rabent arran de l’aigua, amb alateig ràpid. Pesca fent petites cabussades, atalaiat en branques baixes prop de l’aigua. Reproductor local a Catalunya. Cria al centre i sud d’Europa i localment al nord d’Àfrica. Es veu molt afectat per les canalitzacions i la reducció de cabal del riu.

Escolteu el seu cant:


Blauet


El blauet (Alcedo atthis) és sens dubte un dels ocells més bonics del Lluçanès. Viu en rieres i embassaments on s’alimenta de petits peixos i invertebrats aquàtics. Té un vol molt ràpid i recte, normalment arran d’aigua. També el podem veure parat en alguna branca sobre l’aigua des d’on es llança en picat per submergir-se dins l’aigua i pescar alguna presa. A l’octubre, quan la riera està tranquil·la, el podem observar al llarg d’aquesta i sobretot a les petites preses que hi ha entre Sant Cristòfol i Santa Maria de Merlès.


Sortida Guiada + Visita a Camadoca
Santa Maria de Merlès

Dissabte 3 de novembre de 2018

Trobada: Aparcament de Camadoca
Hora: Dos grups – 9h i 11h
Guia: Lluçanès Viu + Visita a Camadoca (activitats gratuïtes)

El desplaçament es farà a peu.

La sortida durarà unes 2h aproximadament.
Us recomanem portar roba i calçat adequat, així com aigua i menjar (si ho creieu necessari)

És interessant portar binocles

En cas anul·lació de la sortida es comunicarà en aquest mateix apartat i contactarem amb les persones inscrites!

Inscripcions prèvies obligatòries:

Formulari obert

Informació: (places limitades). Més informació: Consorci del Lluçanès T. 93 888 00 50


Comparticions