Aquest dilluns 18 de novembre va començar la 6a edició del curs d’Especialització en Formatgeria Artesana al Lluçanès, organitzat pel Consorci del Lluçanès i la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya amb un total de 12 alumnes d’arreu de Catalunya. La presentació va anar a càrrec del president del Consorci, Marc Sucarrats.

El curs ha passat, al llarg del 2018, per un procés de revisió i reestructuració i ha incorporat 13 hores addicionals respecte les dues edicions passades. El còmput total d’hores és de 323, repartides en 243 hores teòrico-pràctiques (198 presencials i 45 online) i 80 hores de pràctiques en empresa.

Durant aquesta revisió s’ha fet l’anàlisi dels diferents continguts, i ha permès encaixar i ordenar la informació aportada a l’alumnat, extreure solapaments de matèria entre els diferents mòduls i incorporar aspectes importants vinculats al medi ambient, a la comercialització i a la comunicació. Com a novetat important, cal destacar que els alumnes realitzaran un projecte transversal al llarg del curs amb una tutorització des del primer mòdul al mòdul final per a la definició del projecte propi de formatgeria. Aquest treball serà molt útil per aquells alumnes que volen emprendre un projecte propi.

D’aquesta manera, el curs s’estructura en sis mòduls:

– Característiques i composició de la llet
– Tractaments previs i tecnològics de la llet
– Principis bàsics d’elaboració de formatges i productes làctics
–  Maduració i anàlisi sensorial dels formatges
–  Tràmits, comercialització i medi ambient
– Pràctiques en les empreses del sector

Es tracta d’un curs de formació reglada molt complert on s’aprofundeix en totes les fases de producció de formatges.

Així mateix també s’organitzaran diferents jornades específiques (ajuts LEADER, sessions d’emprenedoria, jornada de riscos laborals específic per obradors) i sortides a diferents formatgeries per conèixer les experiències existents al territori. I per l’alumnat que té intenció d’implementar un projecte de formatgeria propi poden accedir al servei d’assessorament específic a l’emprenedoria que es canalitza a través del Servei de Desenvolupament Rural del
Consorci del Lluçanès.

L’objectiu d’aquest curs és que les persones que el realitzen surtin amb una base important de coneixement del sector formatger i un ventall ampli de recursos, perspectiva i realitat del  sector a Catalunya.

Enguany, es compta amb un equip docent de 21 professionals del sector, que s’estructura entre el professorat referent i coordinador del curs: Rita Casals, Idoia Codina, Oriol Urgell, Paula Fonollà, Laia Pont i Natàlia Nicolau i un equip de col·laboradores i col·laboradors que donen suport i imparteixen temàtiques específiques.

La titulació del curs l’expedeix la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya. Obtindran un Títol d’Expert Universitari, els alumnes amb titulació universitària prèvia, i un Certificat d’Especialització els alumnes sense titulació universitària prèvia.

Comparticions