El divendres 16 de febrer, 12 persones acaben la fase teorico-pràctica del curs de formació ocupacional de Neteja de superfícies i mobiliari en edificis i locals (finançada pel SOC i el Fons Social Europeu) que s’ha desenvolupat al Lluçanès.

Amb aquest curs, els alumnes, obtindran un certificat de professionalitat homologat que permet treballar a tot l’estat espanyol i Europa en l’àmbit de la neteja i manteniment de superfícies i mobiliari en edificis i locals, neteja, tractament i manteniments de terres, parets i sostres en edificis i locals, neteja de mobiliari interior, neteja de vidres en edificis i local, tècniques i procediments de neteja amb utilització de maquinària.

Els participants han conegut les tècniques, els estris, els productes i les màquines per garantir la higienització, conservació i manteniment de les instal·lacions a treballar. Han tingut la supervisió de diferents professionals competents en diferents àmbits, i han assolit els coneixements per complir la normativa aplicable en matèria de seguretat i salut.

En els propers dies els alumnes començaran les pràctiques professionals no laborals de 80h en empreses externes del Lluçanès, Osona i Bages. Aquesta formació pretén facilitar a l’alumne la seva reincorporació al mercat laboral en aquest sector.

 

 

 

Comparticions