Descripció de l’àmbit

Difusió dels projectes, programes i serveis del Consorci del Lluçanès, dels ajuntaments i activitats del Lluçanès. Gestió i dinamització del portal web, agenda d’activitats, xarxes socials i butlletí digital d’informació.

Creació i edició de material corporatiu: cartells, fulletons, anuncis, etc.

Serveis / actuacions

Dinamització i actualització del portal Web
www.llucanes.cat

Gestió i dinamització de les Xarxes socials
Facebook: Consorci (consorcillucanes) /Turisme (@LlucanesTurisme) / EMAL (@llucanesEMAL)
Twitter: Consorci: @Cons_Llucanes
Instagram: EMAL (@emal_llucanes) / Turisme (@llucanesturisme)
Telegram: telegram.me/ConsorciLlucanes

Butlletí digital
Butlletí quinzenal d’informació del Consorci i activitats del Lluçanès.

Contacte amb mitjans de comunicació
Redacció i enviament de notes i convocatòries de premsa local i comarcal

Contacte

Personal polític que integra l’àmbit
Anna Plans i Canal
Responsables de Comunicació i TIC
consorci@llucanes.cat
938880050

Personal tècnic que integra l’àmbit

Marta Homs Caralt
Tècnica de Comunicació
comunicacio@consorci.llucanes.cat
938880050 / 682 709 528

Xavier Barniol i Boixader
Director Tècnic
promocio.consorci@llucanes.cat
938880050

Contacte general de l’àmbit
consorci@llucanes.cat
938880050

Shares