Descripció de l’àmbit

Espai de gestió tècnica i mancomunada de béns, serveis i recursos tècnics i materials pel conjunt dels ajuntaments i municipis del Lluçanès.

Àmbits d’actuació i serveis

Suport administratiu
Servei de suport administratiu als ajuntaments del Lluçanès per moments puntuals de feina, substitucions, períodes de vacances…

Material inventariable
Base de dades comuna de material dels ajuntaments i sistema de reserva i compartiment entre els ajuntaments.

Compres conjuntes
Compra conjunta per als ajuntaments de pèl·let i material fungible.

Servei d’ambulàncies
Negociació conjunta pel servei d’ambulàncies als municipis del Lluçanès.

Contacte

Personal polític que integra l’àmbit:
David Puyol i Pérez
Alcalde de Sant Bartomeu del Grau
consorci@consorci.llucanes.cat
938880050

Personal tècnic que integra l’àmbit:
Xavier Barniol i Boixader
Director Tècnic
direccio@consorci.llucanes.cat
938880050

Albert Garriga Subirana
Administratiu
consorci@consorci.llucanes.cat
938880050

Angelina Soler i Sobré
Administrativa
asoler@consorci.llucanes.cat
938880050

Contacte general de l’àmbit
consorci@consorci.llucanes.cat
938880050

Shares