Project Description

El projecte Valors Up. Viu l’esport pretén fomentar l’esport amb valors. Treballar de forma global amb tots els protagonistes que intervenen en l’àmbit esportiu ( entrenadors/es, esportistes, entitats, àrbitres, públic, mestres, etc). Un altre objectiu del programa és  prevenir l’abandonament precoç de la pràctica esportiva, analitzar el perquè i fer una intervenció adequada a la realitat.