Sport Inquiet és un programa de promoció de l’esport per a joves dins i fora de l’horari lectiu. Es realitzen tallers en horari lectiu a les escoles i l’institut Castell del Quer per donar a conèixer el programa i també es fan activitats esportives a diferents municipis del Lluçanès per tal d’augmentar la pràctica esportiva entre els joves, prevenir el sedentarisme i millorar les relacions.

Es treballa utilitzant diferents modalitats esportives per a aconseguir la motivació i l’adherència dels joves a la pràctica esportiva. Un dels objectius del programa és augmentar el nombre de joves que fan esport i promocionar un estil de vida actiu i saludable.

.