Projecte pilot de l’Agència catalana de la Joventut que té el propòsit de disminuir l’abandonament escolar prematur a secundària.

El projecte treballa sobre la motivació dels participants, dotant-los d’eines per orientar-los en la presa de decisions i fomentant l’autoconeixement personal, del mercat educatiu i laboral i incentivant la inserció del jove a la vida comunitària.

Es treballa sobre 4 vesants : Mentoria/coaching, reforç contingut curricular i tècniques d’estudi, inserció en la vida comunitària i acompanyament familiar.