Des del Consorci del Lluçanès i Lluçanès Jove s’han creat materials informatius d’orientació en la tria dels estudis post obligatoris:

Guia de l’oferta educativa de post-obligatòria (ESO i BAT) a prop del Lluçanès

Aquesta guia recull l’oferta de Batxillerat i de Cicles Formatius agrupat per famílies professionals i BAT que s’ofereixen als centres de a prop del Lluçanès (Osona, Berguedà i Bages).

Per cada família professional trobareu els cicles de grau mitjà i grau superior i el nom dels centres on s’ofereix i hi torbareu relacionades les webs i els contactes dels centres.

L’objectiu és ajudar a l’alumnat i a les famílies a poder localitzar de manera més àgil on poden cursar els estudis que els interessa.

Consulta tota l’oferta educativa post-obligatòria a prop del Lluçanès aquí.

Guia de l’oferta de Programes de Formació i Inserció a prop del Lluçanès

Aquesta guia recull l’oferta de PFI a Osona, Berguedà i Bages

L’objectiu dels PFI és proporcionar la formació bàsica i professional necessària per a la incorporació al món laboral o per a l’accés posterior a un cicle de formació professional de grau mitjà.

Els PFIs s’estructuren en mòduls de formació professional per a l’adquisició de competències professionals pròpies de la modalitat escollida (que combinen hores lectives dins el centre educatiu i hores de formació pràctica en empreses), mòduls de formació general per a l’adquisició de competències instrumentals bàsiques, així com accions de seguiment i orientació a l’alumne.

Consulta l’oferta de Programes de Formació i Inserció (PFI) a prop del Lluçanès aquí.

Si necessiteu orientació acadèmica no dubteu amb contactar amb el Servei de Joventut del Lluçanès:

Martí Serrat

mserrata@ccosona.cat

699 20 05 44