Project Description

Col·laboració amb l’Institut Castell del Quer per tal de facilitar que alumnes amb més dificultats per seguir el desenvolupament de les classes en el marc escolar puguin combinar l’assistència a l’institut amb unes hores de pràctiques en empresa, afavorint el rendiment escolar, la motivació i reduir el fracàs escolar.