Col·laboració amb l’Institut Castell del Quer per tal de facilitar que alumnes amb més dificultats per seguir el desenvolupament de les classes en el marc escolar puguin combinar l’assistència a l’institut amb unes hores de pràctiques en empresa, afavorint el rendiment escolar, la motivació i reduir el fracàs escolar.