Projecte de valorització i innovació en la gestió agrosilvopastural de la província de Barcelona. BCN Smart Rural és un projecte d’especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcat en el programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 promogut per la Unió Europea, que es desenvoluparà en l’àmbit de la Barcelona no metropolitana.

L’objectiu d’aquest projecte és el desenvolupament rural a partir de la innovació i el coneixement, propiciant la producció de nous productes i serveis lligats a la valorització i millora del sector agrosilvopastoral articulat en base a una economia verda i circular de caràcter “local” que contribueixi al reequilibri territorial.

Enllaços