Coordinació de la formació per a persones adultes del Lluçanès, promogudes des de les diferents àrees del Consorci del Lluçanès:

Formació permanent (català, anglès, informàtica…), formació professionalitzadora, formació per a persones en situació d’atur, formació contínua per a treballadors en actiu, formació específica per a empreses i persones emprenedores, formació en l’àmbit del desenvolupament rural i en l’àmbit turístic.

Edició de dues programacions a l’any: febrer i setembre.

Podeu consultar la darrera programació.

I tota la informació detallada de cada acció formativa a la web específica. www.llucanes.cat/formacio