Project Description

Projecte d’acompanyament a l’escolaritat que amb una mirada d’Educació 360 vol treballar aspectes com la interculuralitat la coeducació, l’educació integral i en valors i habilitats socials de manera transversal a través de la programació d’activitats adreçades a a alumnes de primària i secundària, les seves famílies i als mestres i educadors.

Podeu consultar les activitats programades pel curs 2019-20. Document

Podeu consultar la programació específica adreçada a famílies pel curs 2019-20. Document

Programa general del Creixem Plegats