Commemoració del dia de la dona treballadora 8 de març.

Commemoració del dia contra la violència masclista  25 de novembre.

Actes de sensibilització en la igualtat de gènere i contra la LGBIfòbia.