Project Description

Es coordina amb el Centre de Recursos Pedagògics d’Osona (extensió de Perafita) i es compte amb el suport de Diputació de Barcelona. Els continguts, que tenen com a nexe comú el Lluçanès, es treballen amb estreta col·laboració amb les escoles i els alumnes de cicle superior.

Cada any s’editen tres models d’agenda corresponent a les diferents etapes educatives: una per Educació infantil, una per Educació Primària i una versió per les Escoles Bressol.

El curs 2019-20 l’agenda explica, a través del conte Entre el bosc i el camp, temes com la igualtat entre homes i dones, la tolerància i el respecte cap a la diversitat d’orientació sexual i d’identitat de gènere.