Project Description

Es coordina amb el Centre de Recursos Pedagògics d’Osona (extensió de Perafita) i es compte amb el suport de Diputació de Barcelona. Els continguts, que tenen com a nexe comú el Lluçanès, es treballen amb estreta col·laboració amb les escoles i els alumnes de cicle superior.

Cada any s’editen tres models d’agenda corresponent a les diferents etapes educatives: una per Educació infantil, una per Educació Primària i una versió per les Escoles Bressol.

El curs 2018-19 l’agenda tracta els oficis antics propis del Lluçanès, els quals, mes a mes van introduiïts per una cançó tradicional que hi fa referència.