Project Description

Promoció d’acitvitats d’oci educatiu i saludable pels adolescents a partir de 12 anys del Lluçanès. Inclou un programa específic pel mes de juliol amb el nom d’ESTIU INQUIET i una axtivitat extraescolar durant el curs escolar: SPORT INQUIET

SPORT INQUIET s’impulsa coordinadament entre el Consorci del Lluçanès, l’Institut i l’AMPA Castell del Quer i el Consell Esportiu d’Osona. La programació de les activitats està connectada amb els aprenenttges que fan els nois i noies dins l’horari lecitu. Són sempre esports no majoritaris i poc competitus i es busca, a més, treballar hàbits saludables, fomentar competències personals i valors posititus.

Document Estiu Inquiet

Document Sport Inquiet