l’Informe territorial de la Demarcació de Barcelona

Carta del Paisatge del Lluçanès