DADES GENERALS

Nom i cognoms: Ramon Padrós Ferrer

Partit polític: PDeCAT

Càrrec al Consorci del Lluçanès: Responsable de coordinació política, responsable polític d’ocupació i empresa i responsable polític de desenvolupament rural.

Càrrec a l’Ajuntament del que es forma part: Regidor de Sanitat, cultura, ensenyament i turisme de l’Ajuntament de Sant Martí d’Albars.

Altres càrrecs:

  • Representant del Consorci a l’Associació pel desenvolupament rural de la Catalunya central
  • Representant del Consorci a la Xarxa de custòdia del territori
  • Representant del Consorci a la Xarxa de productes de la terra
  • Representant del Consorci a CREACCIÓ

FORMACIÓ I TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL

Nascut al 1971. Diplomat en Ciències Empresarials (especialitat Recursos Humans), parla 4 idiomes: català, castellà, francès i anglès.

Vinculat sempre a l’empresa privada en l’àmbit de l’administració i gestió dels RRHH.

La seva trajectòria sempre en el sector agroalimentari, inclou la Direcció del Departament RRHH, des de l’empresa familiar fins a la multinacional amb seu a capital europea i amb diversos centres de treball a Catalunya.

Implicat en tots els projectes dels que forma part, participa activament per tal d’assolir tots els reptes que ens presenta el món actual.

TRAJECTÒRIA POLÍTICA

Desde maig del 2015: Regidor a l’Ajuntament de Sant Martí d’Albars de Turisme, educació, sanitat i ensenyament

Shares