Document Data Arxiu
Decret aprovació liquidació 24 de març de 2017
Decret liquidació 24 de març de 2017
Informe estabilitat pressupostària 24 de març de 2017
Informe secretaria 22 de febrer de 2017
Provisió de presidència 2016 24 de març de 2017
Comparticions