La compra d’entrades implica l’acceptació de les seguents condicions:

  • El preu de l’entrada inclou l’IVA i les comissions de venda.
  • L’entrada haurà de conservar-se fins a la finalització de l’espectacle i caldrà presentar-la al personal del teatre en cas que es requereixi.
  • L’organització es reserva el dret de modificar, si les circumstàncies ho exigeixen, les dates, els horaris, els programes o els intèrprets anunciats, com també de decretar la suspensió de l’espectacle.
  • Un cop adquirida l’entrada no podrà ser canviada, ni el seu import retornat. En cas de cancel·lació, l’organitzador retornarà l’import de l’entrada, sempre que aquesta hagi estat anterior a l’inici de l’espectacle. En cas que l’espectacle hagi començat, i s’hagi de suspendre, l’organitzador no retornarà cap import.
  • L’entrada disposa de diferents mesures de seguretat. Queda totalment prohibida la manipulació o modificació de les dades rebudes en fitxer PDF. L’organitzador no garanteix la seva autenticitat si no ha estat adquirida a través d’algun sistema autoritzat de venda. Tota entrada esmenada, sospitosa de falsificació o adquirida il·lícitament autoritzarà l’organitzador a privar l’accés a l’espectacle al seu portador.
  • L’organització pot demanar el DNI per comprovar la titularitat de l’entrada en cas de duplicitat o l’acreditació corresponent per comprovar que el titular té dret als descomptes especials establerts a l’entrada. En cas que no s’acrediti el dret al descompte especial, el client haurà d’abonar la diferència a la taquilla.
  • No serà permesa l’entrada a la sala un cop iniciada la representació/activitat. En cas que l’espectador abandoni la sala durant el transcurs de la representació/activitat, no podrà tornar a accedir-hi.
  • L’organitzador es reserva el dret d’admissió segons la llei, a aquelles persones que manifestin conductes perjudicials per a la resta d’espectadors i per al normal desenvolupament de l’espectacle.
  • És imprescindible desconnectar el telèfon mòbil durant la representació/activitat.

.

.

Més informació:

consorci@consorci.llucanes.cat
93 888 00 50

Comparticions