Bolets


Els bolets són la part visible d’alguns fongs, destinada a la seva reproducció. La major part apareixen a la tardor, tot i que en podem trobar al llarg de tot l’any. Els bolets surten del miceli, uns filaments que viuen sota terra. Necessiten d’altres organismes per nodrir-se i tenir energia i solen créixer en la humitat que els proporciona l’ombra dels arbres, però també en qualsevol ambient humit i amb poca llum. S’utilitzen tradicionalment a la cuina catalana, una de les més micòfagues, i alguns bolets s’han usat amb finalitats medicinals per les seves propietats farmacològiques o psicotròpiques.


A l’Observatori Ciutadà de la Biodiversitat del Lluçanès (OCB) hi ha registrades …

  • 451 espècies de fongs i bolets

Activitat:

Data: Dissabte 25 de novembre

Per a més informació: 

Consorci del Lluçanès – T. 93 888 00 50 / turisme@consorci.llucanes.cat


Per a saber-ne més …


Comparticions