LLEGENDA:

LES GOLES DE FUMANYA


És una formació rocosa per on transcorre la riera Lluçanès. El tram de les goles, està delimitat a banda i banda per roques de grans dimensions que han originat el pas estret i sinuós de la riera. La tradició oral parla de les goles dels rius o altres fonts d’aigua com a llocs escollits per les bruixes per fer-hi sàbats, aquelarres o aplecs, que al Lluçanès eren coneguts com a “samaniats”: actes presidits pel dimoni, que podia prendre la forma de cavaller o de gran cabró i que comprenien balls, juraments, àpats, misses negres, ungüents…  És un dels punts màgics de Sant Martí d’Albars.


TORRES, Jordi, Por, màgica i tresors a la Catalunya interior. Sant Vicenç de Castellet, Farell Editors, 2003.


Activitat: Elaboració d’una pomada per a dolors musculars

Data: Dissabte 26 de novembre

Horari: De 10h a 12h
Lloc: Sant Martí d’Albars
Preu: 0€ (subvencionat)
A càrrec de: Gemma Serra (Tremendinas Garrotxa)

Confecció d’una pomada per a dolors musculars que servirà per a fer massatges, activar la circulació amb efecte fred / calor.

És imprescindible la inscripció prèvia per realitzar l’activitat

Inscripcions: https://forms.gle/t3g5CHiVvzAxpW3NA

Per a més informació: 

Consorci del Lluçanès – T. 93 888 00 50 / turisme@consorci.llucanes.cat


Comparticions