“06 El repicar de Prats de Lluçanès (1900). Jordi Bruch i Franch”.