DESCRIPCIÓ

L’àrea d’igualtat té per objectiu desenvolupar actuacions que promoguin la igualtat entre dones i homes incorporant la mirada LGTBI i interseccional.

El Consorci del Lluçanès està adherit al Pla d’Igualtat de gènere d’Osona i al Pla marc per la igualtat per raó d’orientació sexual i identitat de gènere a Osona.

HORARIS D’ATENCIÓ

De dilluns a divendres de 9 a 15h

CONTACTE

93 888 00 50 / 667 86 99 51

 formacio@consorci.llucanes.cat

Tècnica d’Igualtat:

Mònica Jofre i Font

PROGRAMES

2021-11-16T09:47:48+01:00

Campanyes de sensibilització

Commemoració del dia de la dona treballadora 8 de març. Commemoració del dia contra la violència masclista  25 de novembre. Actes de sensibilització en la igualtat de gènere [...]

Comparticions